Privacystatement - zippy begeleiding-bewindvoering en mentorschap

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Privacyregelement:
 
Zippy Begeleiding-Bewindvoering en Mentorschap is gevestigd aan de Carmelitessenstraat 4, 5652 EW Eindhoven.
Dit regelement is van toepassing op iedereen waarvan Zippy Begeleiding-Bewindvoering en Mentorschap bewindvoerder en/of mentor of budgetbeheerder  is. Daarnaast ook voor iedereen waarvoor Zippy Begeleiding-Bewindvoering en Mentorschap ondersteuning heeft geboden bij het opstellen van een levenstestament en/of advies heeft gegegeven bij aanvragen van bijvoorbeeld familiaire bewindvoeringen.
 
Persoonsgegevens worden door Zippy Begeleiding-Bewindvoering en Mentorschap met grote zorgvuldigheid behandeld.
 
Betrokkene is de natuurlijk persoon waarop beschermingsbewind en/of mentorschap van toepassing is. Of waarmee een overeenkomst voor budgetbeheer is afgesloten.
 
Zippy Begeleiding-Bewindvoering en Mentorschap verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen tbv het uitvoeren van de bewindvoering en/of het mentorschap of budgetbeheer.
 
Een bevoegde rechtbank heeft de bewindvoerder/mentor bij beschikking aangewezen en benoemt.  Op grond van deze bevoegdheid mogen de persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden.
 
Dossiers en administratieve gegevens die persoonsgegevens bevatten worden op de daartoe bestemde server opgeslagen en papieren die persoonsgegevens bevatten in afgesloten dossierkasten. 
De computer waarop de gegevens verwerkt worden is alleen toegankelijk voor de bewindvoerder/mentor/budgetbeheerder.
De bewindvoerder/budgetbeheerder of mentor (mw. J. Graafstra) is de beheerder van het dossier en draagt de verantwoording over het dossier.
Zij is tevens de enige die toegang heeft  tot de dossiers en de administratie. 
 
Ten tijde van vervanging tijdens ziekte en/of vakantie beschikt de achtervang over de benodigde persoonsgegevens op de daarvoor bestemde server. Het betreft hierbij alleen de voor dat moment benodigde persoonsgegevens om de taak als achtervang goed uit te kunnen voeren.
 
Zippy Begeleiding-Bewindvoering en Mentorschap draagt zorg voor de benodigde beveiliging van de persoonsgegevens. 
 
De dossiers met de daarin opgenomen persoonsgegevens worden tot 7 jaar na afsluiting bewaard. Na deze 7 jaar draagt Zippy Begeleiding-Bewindvoering en Mentorschap zorg voor de vernietiging van de data en het dossier.
 
Mbt opvragen van gegevens: de bewindvoerder/mentor kan op grond van de beschikking van de rechtbank gegevens opvragen. Deze dienen uitsluitend verband te houden met de uitvoering van de taak als bewindvoerder c.q. mentor.
Indien er sprake is van budgetbeheer kan de budgetbeheerder op grond van een machtiging  of volmacht van de client gegevens opvragen uitsluitend voor de uitvoering van de taak van budgetbeheer.
 
Mbt het verstrekken van gegevens: Zippy Begeleiding-Bewindvoering en Mentorschap kan in het kader van de wettelijke verplichting, gegevens van betrokkene aan derden te vertstrekken. Deze gegevens dienen uitsluitend betrekking te hebben op de uitvoerdende taak van bewindvoerder c.q. mentor. 
Indien er sprake is van budgetbeheer kan de budgetbeheerder op grond van een machtiging of volmacht van de client gegevens vertstrekken, deze dienen verband te houden met de uitvoering van de taak als budgetbeheerder.
 
Betrokkene heeft recht op inzage in en een afschrift van de op zijn persoon betrekking hebbende gegevens. Betrokkene kan hiervoor een schriftelijk verzoek indienen.

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu