Wat is mentorschap? - zippy begeleiding-bewindvoering en mentorschap

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Mentorschap
 
Mentorschap is een beschermingsmaatregel.
Een mentor helpt bij behartiging van uw belangen van niet-materiele aard als u dit zelf door psychische of fysieke aandoeningen niet goed zelf meer kunt (bijvoorbeeld door dementie of een verstandelijke beperking). Een mentor adviseert en steunt u bij het nemen en naar buiten brengen van beslissingen. Een mentor treedt op als vertegenwoordiger van u met betrekking tot uw verzorging, verpleging, behandeling, en begeleiding in situaties waarin u dat niet meer zelf kunt.

De mentor moet u zo veel mogelijk zelf laten beslissen en aanmoedigen om zelfstandig op te treden. U blijft handelingsbekwaam en kan in principe zelf uw financiële zaken regelen, tenzij er ook een beschermingsbewind is aangevraagd.
De mentor treedt ook op wanneer hij/zij vindt dat in de zorg fouten gemaakt (dreigen te) worden. Hij/zij mag instemmen met het zorgplan of behandelingsplan, met uitzondering van de hoogstpersoonlijke aangelegenheden die daarin zijn opgenomen (zoals de levensbeëindiging van de betrokkene). De mentor mag er in zo’n geval wel iets over zeggen, maar dat geldt dan slechts als advies.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu