werkwijze - zippy begeleiding-bewindvoering en mentorschap

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Beschermingsbewind
Na aanmelding vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens deze intake wordt er gekeken of het noodzakelijk is dat u onder bewind gesteld wordt. Soms is budgetcoaching voldoende om mensen weer op de rit te helpen.
Mocht een beschermingsbewind wel gewenst zijn dan wordt er een verzoek ingediend bij de rechtbank.
Als er een beschikking is uitgesproken neemt Zippy het beheer van de financiën over. Dit kan een gedeelte zijn zoals PGB beheer, maar ook het totale beheer. Alle inkomsten worden geïnd, en waar het nodig is worden de inkomens verruimende maatregelen aangevraagd. Het budgetplan wordt er op gericht dat de vaste lasten betaald worden, de leefgelden uitbetaald worden, de schulden afgelost worden (indien van toepassing), maar ook ruimte voor sparen en reserveringen voor (on)voorziene uitgaven. Zoals jaarnota’s, defecten aan apparaten, eigen risico zorgverzekering, e.d.
Verder wordt er een plan van aanpak opgesteld om u, indien mogelijk, te ondersteunen bij het vaardiger worden om uw eigen financiën te kunnen beheren.

Voor meer informatie en/of een informatief kosteloos gesprek kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen. 

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu