werkwijze - zippy begeleiding-bewindvoering en mentorschap

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Mentorschap
Na aanmelding vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens deze intake wordt er gekeken of het noodzakelijk is dat er een mentor wordt aangesteld. En of er eventueel binnen de directe familiekring geen geschikte mentoren zijn.
Mocht een mentorschap wel gewenst zijn dan wordt er een verzoek ingediend bij de rechtbank.
Als er een beschikking is uitgesproken neemt Zippy de belangenbehartiging waar op het gebied van verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding. Het belang en het welbevinden van de gementoreerde staat hierbij steeds voorop.
Er zal veel overleg zijn tussen alle betrokken partijen om zo weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. En de regie te kunnen voeren.

Voor meer informatie en/of een informatief kosteloos gesprek kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen. 


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu