voor wie? - zippy begeleiding-bewindvoering en mentorschap

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Beschermingsbewind
Soms zijn mensen (tijdelijk) door fysieke en/of psychische beperkingen zelf niet (meer) in staat om hun eigen belangen van financiƫle aard te behartigen. Te denken valt bijvoorbeeld aan dementie, maar ook mensen die door andere beperkingen hun eigen belangen niet meer kunnen behartigen.
In dat geval kan een beschermingsbewind uitkomst bieden.

Het beschermingsbewind kan worden aangevraagd voor  iedereen van 18 jaar en ouder.

De aanmelding voor bewindvoering kan gedaan worden door de betrokkene zelf, maar ook door familieleden tot in de vierde graad. Dat wil zeggen ouders, grootouders, (klein)kinderen, broers en zussen, ooms en tantes, neven en nichten.
Tevens kan ook een instelling of een woonvoorziening een verzoek tot bewindvoering indienen. Verder kan de officier van justitie als ook een voogd een verzoek indienen.
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu