Wat is beschermingsbewind? - zippy begeleiding-bewindvoering en mentorschap

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Beschermingsbewind
Een beschermingsbewind is een wettelijke beschermingsmaatregel.
Deze wordt uitgesproken door de kantonrechter.

Het is vooral bedoeld om u te beschermen. Dit zorgt ervoor dat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken. Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onderbewindstelling genoemd.

Een beschermingsbewindvoerder regelt de geldzaken van iemand die dat zelf niet kan.
In hele grote lijnen komt de taak van een beschermingsbewindvoerder bij algeheel bewind neer op het zorgen voor de financiĆ«le huishouding van een persoon: zorgen dat vaste lasten op tijd betaald worden, dat er geen (nieuwe) schulden ontstaan, zorgdragen voor een goede administratie.
De beschermingsbewindvoerder moet ook zorgen dat alle mogelijke inkomstenbronnen, zoals bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag etc., worden gebruikt.
De beschermingsbewindvoerder legt eens per jaar verantwoording af aan onder andere de kantonrechter, over wat hij/zij dat jaar heeft gedaan. Dit gebeurt middels een rekening en verantwoording.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu