voor wie? - zippy begeleiding-bewindvoering en mentorschap

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Mentorschap
Mentorschap kan voor iedereen van 18 jaar en ouder aangevraagd worden. Het is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) door fysieke en/of psychische beperkingen zelf niet (meer) in staat om hun eigen belangen op het gebied van verpleging, zorg, behandeling en begeleiding te behartigen. Te denken valt bijvoorbeeld aan dementie, niet aangeboren hersenletsel, een verstandelijke beperking, maar ook mensen die door andere oorzaken hun eigen belangen niet meer kunnen behartigen. 

De aanmelding voor mentorschap kan gedaan worden door de betrokkene zelf, maar ook door familieleden tot in de vierde graad. Dat wil zeggen ouders, grootouders, (klein)kinderen, broers en zussen, ooms en tantes, neven en nichten.
Tevens kan ook een instelling of een woonvoorziening een verzoek tot mentorschap indienen. Verder kan de officier van justitie als ook een voogd een verzoek indienen.
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu