Wat regel ik met een levenstestament? - zippy begeleiding-bewindvoering en mentorschap

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Levenstestament
 
In een levenstestament of volmacht:
* wijst u een vertrouwenspersoon aan die namens u mag gaan handelen. Zo iemand noemen we een gevolmachtigde;
* geeft u gedetailleerde aanwijzigingen aan uw vertrouwenspersoon;
* legt u al uw wensen vast;
* geeft u aan wanneer uw levenstestament ingaat;
* bepaalt u bij wie uw vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen, die persoon noemen we een toezichthouder.
 
Voorbeelden van wensen die u in het levenstestament kunt opnemen zijn:
* het regelen van uw dagelijkse financieen en belastingzaken;
* schenkingen die u wilt (blijven) doen en onder welke voorwaarden;
* toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;
* instructies voor de verkoop van uw woning als u niet meer zelfstandig kunt wonen;
* de meubelstukken die u mee wilt nemen en wat er met de rest van de inboedel moet gebeuren;
* de bewindvoerder, mentor of curator mocht het nodig zijn dat deze benoemt worden;
* praktische informatie voor de gevolmachtigde(n) zoals een overzicht van bankrekeningen, verzekeringspolissen, benodigde inlogcodesen wachtwoorden om deze zaken te kunnen regelen;
* specifieke wensen rondom het regelen van de uitvaart;
* praktische zaken zoals uw persoonlijke verzorging of de verzorging van uw huisdier;
* het wijzigen of laten verwijderen van profielen op sociale netwerken;
* etc.
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu